Tecnología para los negocios - Acelera pyme

Què és Accelera Pime

La Cambra Comerç de Barcelona, en col·laboració amb Red.es i la Cambra de Comerç d’Espanya, ha posat en marxa el Programa Oficines Accelera Pime com a mesura clau en la lluita contra l’impacte econòmic de la COVID-19.

L’Oficina Accelera Pime és un espai físic i virtual, en el qual es realitzen tasques d’assessorament i suport tecnològic a les empreses en el seu procés de transformació digital.

Si ets una petita o mitjana empresa (incloses les de nova creació), autònom o emprenedor contacta amb nosaltres i t’assessorem de manera gratuïta.

Quins serveis oferim?

  • Assessorament per a la resolució de dubtes respecte als processos de transformació digital
  • Informe de recomanacions
  • Pla d’implementació d’una estratègia de digital.

Jornades i esdeveniments

CICLE DE TALLERS GRATUÏTS

Propers webinars

Webinars anteriors (2024)

Webinars anteriors (2023)

El Kit Digital es posa a disposició de Pimes i d’autònoms. És un programa d’ajudes de 3.067 milions d’euros i, des de la nova oficina Acelera Pyme de Cambra de Barcelona, facilitem a petites empreses, microempreses i autònoms/es tota la informació necessària per que hi puguin participar.

MÉS INFORMACIÓ

Posa’t en contacte amb nosaltres

Preguntes Freqüents

La transformació digital en els negocis és la incorporació de noves tecnologies en el model de negoci i els seus processos per utilitzar estratègies digitals centrades en els clients amb el propòsit de fomentar la innovació, millorar la productivitat, disminuir costos, augmentar la rendibilitat i/o expandir el negoci.

La transformació digital d’una empresa suposa un canvi cultural en l’organització, en la manera de treballar i en la manera de relacionar-se amb els clients.

La fusió que actualment està tenint lloc entre el món físic i el món digital ha produït canvis en el comportament de compra i de consum dels clients i, en conseqüència, en la forma de fer negocis. De la mateixa manera, el volum de dades que s’està generant ofereix infinitat d’oportunitats per obtenir informació valuosa sobre els nostres clients que, sense cap mena de dubte, esdevé un avantatge competitiu per a les empreses.

Adaptar-se a les noves formes d’interactuar amb el públic, de prendre decisions i d’innovar és una necessitat per a les empreses, independentment de la seva mida, per garantir la seva continuïtat en un entorn cada vegada més competitiu i canviant.

En la transformació digital intervenen diversos components que depenen del tipus i mida del negoci. No obstant això, hi ha tres punts que són comuns a tot tipus de negoci, independentment de les seves característiques:

Les tecnologies que es requereixen o es fan servir.
Les persones que en fan o en faran ús.
Els processos que seran optimitzats o automatitzats.

Independentment de si ets autònom o de si tens un negoci amb només dos treballadors, formes part d’una xarxa d’empreses que reben o subministren algun servei i. D’altra banda, sigui quin sigui el sector en què es mou el teu negoci, la transformació digital implica una millora en l’eficiència de totes les àrees de la teva empresa i afavoreix la competitivitat. Per tant, no has de quedar-te endarrerit pel que fa a les noves tecnologies. La transformació digital també és per a tu.

El primer i més important és tenir una visió clara del negoci que es vol tenir amb la transformació digital. A més, caldrà que tots els membres de l’organització (especialment la directiva) comparteixin aquesta visió. A partir d’aquí, caldrà fer un diagnòstic de la situació actual del negoci per establir els objectius, els recursos necessaris, els terminis, les tasques i les responsabilitats. Caldrà, en definitiva, elaborar un pla estratègic i un full de ruta per fer realitat aquesta visió del negoci.

El pressupost destinat a la transformació digital dependrà de les característiques de cada empresa i de les seves necessitats. Podria ser que s’aconseguissin canvis significatius només amb un nou enfocament en l’ús dels recursos que ja té l’empresa, mentre que en altres casos podria ser necessari fer un replantejament de tot el model de negoci. Sigui com sigui, sempre es pot treballar per etapes o per àrees susceptibles a la transformació.

En principi, si no tens un especialista intern que faci un diagnòstic de la situació i dissenyi un pla de transformació digital, hauries de buscar partners o assessors que t’ajudessin en aquesta etapa. Ells són els experts que et recomanaran si has de contractar personal especialitzat per al teu negoci o si amb un programa de formació per als teus treballadors actuals seria suficient.

El que has de tenir clar és que el talent humà amb competències digitals serà clau per mantenir un negoci competitiu en el present i en el futur proper. Per descomptat, també caldrà establir un pla que garanteixi la formació contínua de tot l’equip.

La transformació digital no és responsabilitat d’un membre en particular de l’organització ni d’un departament determinat. És un procés que parteix d’una visió estratègica i per tant, és primordial que la direcció de l’empresa assumeixi el compromís d’emprendre la transformació i de fer-la extensiva a tots els membres de l’organització. A partir d’aquí, tothom hi estarà involucrat i en serà responsable d’assumir el seu paper en el procés. Tot plegat guiat pel full de ruta i el lideratge que s’estableixi d’acord amb el pla estratègic.

No hi ha una fórmula concreta per implementar la transformació digital. El principal factor d’èxit és el compromís de tots els membres de l’organització, començant per la seva directiva, per a realitzar el canvi cultural que es requereix. Cada negoci tindrà la seva pròpia fórmula per dur a terme la transformació digital en funció de les seves característiques, la seva visió, els seus objectius i els seus recursos.

Els indicadors de mesura de la transformació digital s’han de definir en base als canvis que l’empresa durà a terme. No hi ha indicadors estàndards específics, però sí que és possible agrupar-los en tres categories per fer-ne un seguiment i valorar-ne el seu l’impacte en la transformació digital. Aquestes categories i alguns del sindicadors que engloben són:

Millores operacionals: progrés en les instal·lacions de noves aplicacions i configuracions d’accés dels usuaris, taxa d’ús de les noves aplicacions, reducció de temps o recursos en el cicle d’un procés, canvis en la productivitat, etc.
Experiència de client: canvis en el comportament dels Touchpoints (punts de contacte), en el valor de vida de client o CLV (customer lifetime value), en els temps i etapes durant el procés de compra, etc.
Impacte financer: eficiència en el creixement, canvis en els costos d’adquisició, utilitat per empleat, etc.

El màrqueting digital consisteix en aplicar les pràctiques de màrqueting tradicional en els canals digitals o canals online (cercadors, xarxes socials, e-mails, pàgines web, etc.), de manera que s’arriba al públic a través de dispositius electrònics com ordinadors i/o telèfons. Amb aquest objectiu i en funció de cada cas, s’utilitzen diversos mitjans i eines tecnològiques com poden ser anuncis publicitaris, màrqueting de continguts, gestió de xarxes socials o email màrqueting, entre molts altres.

Un CRM (Customer Relationship Management) és la plataforma tecnològica que fan servir les empreses per gestionar i analitzar les seves relacions amb els seus clients al llarg del seu cicle de vida i des de totes les àrees de l’organització. Aquest tipus de plataforma també incorpora eines de venda i de màrqueting. El seu propòsit és millorar l’atenció i el servei al client, prolongar la seva retenció i augmentar les vendes.

Un ERP (Enterprise Resource Planning) és un sistema complet de planificació de recursos empresarials que ofereix funcionalitats per a totes les àrees d’un negoci, com poden ser inventaris i subministraments, producció, logística, màrqueting, vendes, comptabilitat i recursos humans. El principal propòsit d’un ERP és engranar i compartir les dades de totes aquestes àrees de manera que tots els empleats puguin accedir a la mateixa informació d’acord amb les seves necessitats específiques.

Ser omnicanal significa aplicar una estratègia per relacionar-se amb el client a través de diversos canals (botiga física, offline, online, telefònic, etc.) de forma coherent i amb inventaris integrats. D’aquesta manera es possibilita que un client que ha iniciat una comunicació amb la nostra empresa per una via d’interacció concreta, la pugui continuar per una altra. Per exemple: podria ser que un client que hagi comprat unes ulleres a la nostra botiga física, al cap del temps les perdi i decideix comprar-ne unes de noves a través de la nostra botiga online. Com que l’òptica ja té les seves dades de la seva primera compra, podrà processar la seva comanda i enviar les ulleres a casa del client, informant-lo per SMS o e-mail del progrés de la seva comanda en cada etapa.

La Indústria 4.0 (o quarta revolució industrial) fa referència a la integració de les noves tecnologies en tota la cadena de valor del procés productiu, permetent així obtenir noves solucions. Es tracta de “fàbriques intel·ligents” que tendeixen a l’automatització i a l’intercanvi de dades. Per fer-ho utilitzen sistemes ciber-físics, Internet de les coses (IOT), computació en el núvol o la robòtica entre d’altres.

Business Intelligence és el conjunt de metodologies, aplicacions, processos i tecnologies que permeten reunir, depurar i transformar dades en informació, per, posteriorment, transformar aquesta informació en coneixements més efectius en l’àmbit estratègic, tàctic i operatiu. D’aquesta manera s’optimitza el procés de presa de decisions en els negocis .

El Big Data fa referència al gran volum de dades procedents de fonts diverses que es generen a gran velocitat. Aquestes dades no tenen un format unificat i presenten tal complexitat que les aplicacions tradicionals de processament de dades no tenen la capacitat de processar-les i analitzar-les adequadament. Qualsevol transacció o esdeveniment en el qual intervé un dispositiu electrònic genera dades (des d’un clic en una pàgina web fins al consum elèctric d’un aire condicionat domèstic). És per això que la capacitat de processar i analitzar aquestes dades pot significar un avantatge competitiu per generar més rendibilitat en un negoci.

El Cloud Computing (o computació en el núvol) és una infraestructura que permet oferir serveis de computació a través d’una xarxa, normalment Internet. Aquests serveis poden incloure des de l’emmagatzematge de dades fins a sistemes informàtics. Entre els avantatges que es poden obtenir amb aquest tipus de servei destaquen la reducció de costos d’infraestructura, la seguretat, l’escalabilitat i la disponibilitat de dades des de qualsevol ubicació.

Els IOT (Internet of Things) són dispositius (sensors, electrodomèstics, etc.) que es connecten de forma autònoma a Internet amb l’objectiu d’enviar o rebre dades per mesurar paràmetres físics sobre ells o per actuar remotament. Aquestes dades, obtingudes de IOT generaren valor a l’empresa i transformen l’experiència del client.

L’experiència del client és el conjunt de sensacions, idees i percepcions que un client té durant i després d’interactuar amb una marca o amb qualsevol part o element d’una empresa. Inclou des de la interacció inicial passant per la compra, l’ús, el servei al client i fins a la baixa del client, sense importar el canal. Quan més bona sigui l’experiència, més gran serà la probabilitat de conversió i de retenció dels clients per tant, és un factor estratègic en la transformació digital. Amb l’experiència del client es busca definir nous models de negoci i d’interacció amb els clients que proporcionin un valor diferencial.